Årshjul

Consular tilbyder en service som vi kalder ‘Årshjulet’. Årshjulet tilsikrer en proaktiv tilgang til udvalgte datacenter opgaver. Vi har flere forslag til opgaver vi kan varetage i samarbejde med jer. Det er typisk opgaver der som regel ikke bliver løst grundet travlhed, nedprioritering etc. Når vi er blevet enige om hvilke opgaver Consular skal varetage, leverer Consular en rapport over status på det aftalte indhold. Rapporten udarbejdes typisk pr. kvartal, og indeholder også anbefalinger til ændringer i de kommende 12 måneder. Aftalen løber kvartalsvis. Servicen er således outsourcing – on-prem!