KUNDE  // Transport og Logistik

Fremtidssikring af global transportplatform

En af verdens største transport- og logistikvirksomheder ønskede at fremtidssikre deres transportplatform til en tidssvarende løsning med alle de fordele, som det bragte med sig. I dag udgør transportplatformen 70%-80% af kundens forretning globalt, hvilke betyder, at kunden havde nogle ufravigelige krav om at minimere risikoen for nedetid samt muligheden for at genskabe data ekstremt hurtigt - også selvom at flere af kundens SQL databaser var på >20TB størrelser.

Langt POC forløb

Kunden havde flere forskellige producenter inde over projektet, og efter flere møder og LIVE demoer, hvor Consular præsenterede de foreslåede muligheder, blev kunden overbevist om, at de gerne ville gå videre i en POC med Consular. Et 20 siders POC dokument blev derfor udarbejdet bestående af detailspecifikke krav, hvor Consular skulle opfylde funktionelle-, sikkerhedsmæssige-, performancemæssige- og backup/restore krav.

16-noders cluster setup

Efter lange forhandlinger lykkedes det at lande aftalen med kunden, der valgte at fremtidssikre deres transportplatform med en 16-noders NetApp storage- og backupløsning fra Consular baseret på SQL. Løsningen installeres og implementeres i et cluster setup, hvor der er lagt vægt på ekstrem hurtig restore af store databaser, sikkerhed, performance og skaleringsmuligheder.

I tillæg til ovenstående får kunden også muligheder for at klone og teste store udviklingsmiljøer flere gange om dagen eller i timen, hvilke nedsætter tiden væsentlig for frigivelse af nye versioner. En anden unik feature er, at kunden får muligheden for at ”vende” en backup og gå direkte i produktion på den, hvis uheldet skulle være ude.

Aftalen løber frem til 2027 med mulighed for forlængelse.