Samarbejdspartnere

NetApp

NetApp er blandt verdens største leverandører af storage- og backup løsninger. Consular og NetApp har et tæt samarbejde, og i 2020 blev Consular STAR partner, som er det højst opnåelige niveau. Desuden er vores konsulenter blandt de højst certificerede i Norden. Udover at konfigurere og levere NetApp’s infrastruktur til drift og backup, arbejder Consular også med NetApp’s software. Dette gør sig bl.a. gældende ved monitorering, analyse og fejlsøgning i datacentre på tværs af platforme, rapporteringer på eksisterende udstyr eller mere enkle værktøjer såsom de-duplikering og komprimering, hvor der i visse miljøer gives garanti for kapacitetsbesparelse. Desuden tilpasser vi softwaren, så rapportering og overvågning kan matche specifikke krav.

Yderligere information i Cases

Nutanix

Nutanix leverer software til Hyper Konvergeret Infrastruktur (HCI), hvor server/storage og netværk leveres i samme fysiske appliance, hvilket bl.a. giver mulighed for et-kliks opgraderinger, simpel interface management mv. Nutanix er leder i Gartner’s/Forrester kvadranter, som lægger vægt på deres nytænkning. Ergo er mange komplekse processer og funktioner nu simplificeret vha. af software, som løbende udbygges med nye services til en enkel infrastruktur. Nutanix er særlig kendt for deres egenudviklede hypervisor (Acropolis). Consular’s Nutanix kunder benytter denne feature i høj grad.

Yderligere information i Cases   

Kostner

Consular har et samarbejde med Kostner, hvor vi sammen fokuserer på at reducere kundernes omkostninger. Analysearbejdet og rapporteringen lægger vægt på optimering af placering af data samt dertilhørende omkostningsstruktur. Som oftest er løsningen hybrid, men kan også være ren on-prem eller ren cloud baseret. Valgmulighederne er mange og faldgruberne er utallige.

Yderligere information i Cases

Commvault

Consular har leveret flere større løsninger i samarbejde med Commvault. En af løsningerne blev leveret til en stor dansk bank i samarbejde med Fujitsu, hvor også backup appliances indgik i projektet. Løsningen forbinder 3 datacentre, og varetager backup og restore af applikationer. Desuden adskilles data i processen for at imødekomme compliance krav ifm. funktionsadskillelse.

Yderligere information i Cases

Veeam

Consular samarbejder med Veeam på en række store kunder & projekter. Consular har eksempelvis leveret en stor løsning (240 sockets) til en global kunde, som benytter Veeam som backup software i deres VMware miljø. Consular’s konsulenter håndterede udrulningen af løsningen i samarbejde med kunden. Desuden har Consular fornyeligt foretaget en Veeam udrulning hos en af vore Nutanix kunder, hvor der sideløbende blev udarbejdet dokumentation og procesbeskrivelser til fremtidig brug.

Yderligere information i Cases    

VMware

Consular involverer ofte VMware ressourcer i større projekter hos vore kunder, såfremt at vSphere er fundamentet i din virtuelle serverinfrastruktur, kan vi assistere. Opgaverne er typisk relateret til daglige VMware driftsopgaver, compliance, sikkerhed, optimering og proaktiv vedligeholdelse. Specielt indenfor sikkerhed ser vi vigtigheden af, at din platform bliver gennemset og evalueret i forhold til de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), der er relevante, for produkterne du benytter.

Yderligere information i Cases    

Fujitsu

Fujitsu er en førende japansk informations- og kommunikationsteknologi (ICT) virksomhed med en komplet portefølje af produkter, løsninger og services, som hjælper virksomheder med at blive mere effektive gennem digital transformation. Fujitsu og Consular samarbejder på flere områder. Eksempelvis har Consular en underleverandøraftale, hvor Consular leverer konsulentydelser til Fujitsu’s partnere & slutkunder. Endvidere har Consular solgt flere af Fujitsu’s backup løsninger.

 

Cisco

Cisco og Consular har sammen leveret flere større FlexPod løsninger (NetApp storage certificeret og valideret med Cisco’s servere) til vores fælles kunder. Der findes mere end 100 forskellige validerede designs, som NetApp og Cisco har udviklet i fællesskab, og løsningerne installeres ‘end-to-end’ af vores konsulenter. Endelig har Consular også specialiseret sig i Cisco’s traditionelle datacenter løsninger samt deres Hyper Konvergerede løsning - HyperFlex.

 

Lenovo

Udover at Lenovo stræber efter at være den førende virksomhed indenfor personlig teknologi, har Lenovo for alvor fået ”footprint” i datacentret, hvor de leverer løsninger indenfor software, netværk, servere og storage til nogle af Danmarks største kunder. Consular har igennem længere tid samarbejdet med Lenovo om at levere infrastruktur til kundernes datacentre, og specielt løsninger baseret på Lenovo servere og Nutanix software har vundet markedsandele hos kunderne.

Se Cases for mere information