Agile, intelligente og disciplinerede services

Kan vi hjælpe dig med at optimere din lagring og deling af data?

Simplificer og få et fremtidssikret datacenter

 • Hvilken tilstand har datacentret?
 • Udøves ‘best practice’ og opnås optimal afkast af investeringen?
 • Understøtter datacentret forretningens krav?

Monitorer datacentret

 • Benyttes automatiserede workflows?
 • Er rapporteringen optimal og automatiserede, så beslutninger træffes på baggrund af valide og relevante data?
 • Hvor kan du risikominimere?
 • Hvordan reduceres kompleksitet og omkostninger?

Vær proaktiv og få bedre dataagilitet

 • Hvilke opgaver skal prioriteres?
 • Hvorledes accelereres data, performance og effektivitet?
 • Kan IT drift outsources i kort tid?
 • Er infrastrukturen opdateret?
 • Arbejdes der proaktivt eller reaktivt med infrastrukturen?

Optimer Cloud forbrug og omkostningerne

 • Hvordan udarbejdes en baseline, inden data skal i cloud?
 • Hvilke data skal i hvilken cloud?
 • Hvordan reduceres omkostningerne?
 • Hvem ejer ‘dine’ data?
 • Ligger data i den rigtige cloud?

Backup med sikker og disciplineret datahåndtering

 • Matcher backup processen sikkerhedspolitikken?
 • Er 3. site nødvendigt?
 • Håndteres funktionsadskillelse?
 • Undgå anmærkninger fra revisionen?
 • Er backup af Office365 nødvendigt?

Lej infrastruktur og frigør kapital

 • Lej infrastruktur til korte projekter!
 •  Juster kapacitet efter projektets størrelse både op & ned!
 • Igangsæt projekter ekstremt hurtigt
 • Ingen binding – terminer aftalen når det passer dig!
 • Bevar IT styringen, ansvaret og ejerskabet