Backup-as-a-service

Consular driver adskillige kunders backup. Consular har eget datacenter i Glostrup, København, og kan drifte backup, såvel som 2nd site eller f.eks den 3. kopi for større kunder. Hermed kan vi bla. imødekomme sikkerhedskrav omkring dataadskillelse, dataadgang, fysisk dataplacering mv.

Consular får oprettet en særskilt datalinje til kunden. Infrastrukturen kan være kundernes egen, eller Consular kan stille infrastruktur til rådighed på månedsbasis, hvis dette giver øget fleksibilitet. Endelig kan Consular også varetage backup af kunders applikationer – f.eks Office365 mv.