KUNDE  // En TV station i Danmark

Øget forbrug af Cloud Services

Kunden, som er en Dansk TV station, havde en strategi om at øge deres forbrug i cloud samt at benytte flere og flere cloud services, som Public cloud udbyderne tilbyder. Kundens opgave bestod i at få et overblik over, hvilke workloads der med fordel kunne flyttes til cloud og et ønske om, at styre deres cloud omkostninger i en højere grad end i dag.

Analyse af infrastrukturen og Cloud Cost Management

Consular fik opgaven, og vi startede med at foretage en analyse af infrastrukturen on-prem. Dels for at hjælpe kunden med at udarbejde en baseline, og dels for at udpege de workloads, som giver mening at flytte til cloud. Endvidere skulle Consular assistere med prissætninger på de pågældende workloads, alt efter om de var on-prem eller i Public cloud, så kunden fik et overblik over forskellen.

En anden del af opgaven var, at få overblik over kundens cloud omkostninger i henholdsvis AWS & Azure.

f.eks om data er placeret de rigtige steder og til den rigtige pris?
eller er der mulighed for kostoptimeringer?
eller evt. flytte rundt på workloads som giver de rette besparelser?

Overblik, overblik og overblik

Kunden fik det nødvendige overblik over deres infrastruktur on-prem samt deres Public cloud omkostninger. Kunden ved nu, hvilke workloads der skal flyttes til cloud, og hvilke workloads som skal forblive on-prem.

Via et struktureret Cloud Cost Management overblik på henholdsvis Azure & AWS, kunne kunden tage stilling til, om workloads & data var rigtig placeret, eller om det kunne gøres mere kosteffektivt, nu når de var gået i cloud.

Cloud Cost Management analysen blev endvidere et stærkt styringsværktøj for FinOps ”Cloud Financial Operations” eller “Cloud Financial Management” teamet, som fik et særdeles detaljeret overblik.

TV stationen har og ønsker fortsat en stærk og konkurrencedygtig position på et marked, hvor flere og flere danskere fravælger tv-pakkerne, og hvor konkurrencen på streamingmarkedet er voldsomt stigende. Stationen leverer dansk kvalitetsindhold samt public service, og ønsker at seerne får oplevelser de kan dele med hinanden.