KUNDE // Naviair

Disaster Recovery (D/R) procedure i forbindelse med SAP

Naviair har igennem længere tid haft en strategi om at flytte store dele af deres workload til cloud, da det giver dem nye nogle fordele. En af deres mest forretningskritiske applikationer SAP har Naviair valgt at beholde on-prem i eget datacenter. Det var i denne forbindelse, at Consular blev involveret i et D/R projekt, der havde til formål at gennemgå Naviair’s D/R procedurer i forhold til SAP.

Struktureret projektleverance

Consular havde en del erfaringer i at levere backup & D/R projekter fra andre store Enterprise kunder, hvilket gjorde, at Consular leverede en struktureret projektleverance, som bestod af en række delelementer, heriblandt assessment, arkitekturbetragtning, backupprocessor, dokumentation, konsistens & kvalitetssikring. Der blev endvidere taget en detaljeret dialog om D/R scenarier, hvor forretningens krav blev drøftet samt hvor hurtigt reetablering af data kunne foretages. Leverancen sluttede med en eksekvering af beredskabsplanen i et live setup med dokumenterede processer og anbefalinger.

SAP er helt klart en af virksomhedens vigtigste forretningsapplikationer, så et langt stykke henad vejen var vi bekendt med manglerne i forbindelse med D/R af vores SAP-landskab. Men det har været særdeles værdifuldt at få Consular’s øjne og input på SAP-infrastrukturen, således at vi kan sikre os bedst muligt” udtaler IT-projektleder Niels Bjarne Christiansen. Niels fortsætter; ”Vi har nogle udeståender og anbefalinger fra Consular, som vi skal arbejde videre med, så for os har projektet været yderst værdifuldt”.

Niels Bjarne Christiansen

// IT-projektleder

Mere om Naviair

Naviair leverer sikker og effektiv trafikstyring til luftfarten. Helt konkret betyder det, at det er Naviair, der sørger for at lede fly sikkert og uden forsinkelser gennem dansk luftrum. Deres kerneaktivitet er derfor flyveledelse. En flyveleder skal have styr på alt mellem himmel og jord – bogstavelig talt. Fra flyet letter ud af en lufthavn og til det er sikkert nede på jorden igen. Derfor har Naviair en stor rolle i luftfartens værdikæde, da det er dem, der holder styr på al trafik i det danske luftrum. Naviair omsætter for ca. 1 milliard DKK., og håndterer årligt ca. 669.000 flyvninger i Dansk luftrum.