KUNDE // Købstædernes Forsikring (KF)

Insourcing og ny strategi

Købstædernes Forsikring (KF), som har +90.000 kunder, havde igennem en årrække placeret både data og udviklingsopgaver ’ude i byen’. Da man overvejede hjemtagelse af flere af disse, var det naturligt også at se på egen datacenter platform. KF havde gennem en årrække opbygget et ’multikulturelt’ datacenter, drevet på en Hyper-V platform, hvilket afstedkom adskillige mandetimer til drift og ikke mindst vedligehold. Såfremt man skulle efterkomme forretningens krav om mulige udvidelser af infrastrukturen, var det derfor nødvendigt at se på en fleksibel, skalerbar og enkel platform.

Millionbesparelse & simpel administration

Der blev udregnet en intern business case på de forskellige scenarier, hvor der over en femårig periode fremkom en millionbesparelse. Consular bistod i den forbindelse med mulige omkostningsscenarier fra andre kunders erfaringer, som slutteligt blev sammenholdt med den påkrævet skalerbarhed og fleksibilitet.

Da økonomien var på plads, ønskede KF at teste funktionaliteten inden anskaffelsen, hvorfor Consular stillede en løsning til rådighed. Efter to ugers test anskaffede KF et 4-nodet Nutanix hybridcluster, og samtidig med valgte KF at benytte Nutanix’s Acropolis hypervisor, da den medfølger i løsningen uden beregning. Årsagen til dette valg var, at KF ønskede en lettere og mere simpel administration, hvor alt var samlet ét og samme sted.

 

Enkelt og skalerbart

Installationen og migreringen blev en succes, og KF har efterfølgende udvidet clustret, som nu indeholder 14 noder. KF hjemtog en Citrix applikation med tilhørende brugere, og i en del af deres miljø, er der anskaffet SSD noder, hvor KF afvikler specifikke performanceafhængige forsikringsapplikationer. Sluttelig har KF placeret en Nutanix løsning som backup på 2. site, hvortil man replikerer de vigtigste data.

Hele løsningen monitoreres fortsat af én og samme GUI.

Mere om Købstædernes Forsikring

Danmarks ældste forsikringsselskab
Købstædernes Forsikring har eksisteret siden 1761, hvilket gør dem til Danmarks ældste forsikringsselskab. De er ikke ejet af en fond eller af aktionærer, men derimod af deres egne kunder.