KUNDE // Offentlig Region i Danmark

Nyt datacenter

I november 2019 blev regionens nye datacenter officielt indviet. Datacentret erstatter regionens nuværende datacentre, og bliver fremover basen for den infrastruktur, som skal styre de enorme mængder data, der skal til for at drive alle regionens it-systemer. Det er en opgave, der vokser i de kommende år, da regionen tager nye store fælles it-systemer i brug, heriblandt patientjournalsystemet EPJ og it-systemet RIPA, som er en løsning til billedområdet til gavn for sundhedspersonale, patienter og borgere i regionen.

I forbindelse med regionens nye datacenter havde man også et ønske om at foretage et teknologiskift, da ovennævnte it-systemer betegnedes som værende forretningskritiske, og dermed stillede helt andre krav til den eksisterende infrastruktur med blandt andet oppetid, ingen datatab og ”non-disruptive operations”. Desuden ønskede regionen at opbygge en fleksibel infrastruktur, hvor ideen var at drive regionens IT som en service provider.

Høj oppetid & 24x7x365 drift

Med udgangspunkt i høj oppetid og 24x7x365 drift af kritiske data og forretningsapplikationer, valgte Consular at introducere NetApps high-end og kraftfulde MetroCluster løsninger til regionen. Regionen valgte et rent flash baseret 4-nodet A700 MetroCluster til deres VMware miljø, og et 4-nodet hybrid-flash FAS9000 MetroCluster til file service og profiler, som var en kombination af SSD- og NL-SAS diske.

Løsningerne er designet med synkron spejling og høj tilgængelighed, hvor løsningerne læser & skriver på begge sider, men samtidigt er sekundær site for hinanden. Der blev desuden leveret automatiseret failover med MetroCluster Tiebreaker, som er en integreret del af NetApp’s monitoreringssoftware. NetApp’s Tiebreaker overvåger, om der er forbindelse imellem de to sites, og om begge clustre er i drift. I tilfælde af en af clustrene ikke er tilgængeligt kan Tiebreaker softwaren A) Sende en advarsel og/eller B) Automatisk initiere en failover til det andet site.

Til ovenstående løsninger blev der desuden leveret backupdestinationer til sikring af ekstra backupkopier.

Vi passer godt på borgernes & patienternes data

”Da vi først havde taget beslutningen om at bygge nyt datacenter, blev det hurtigt klart, at vi skulle sikre vores patientjournalsystem EPJ og it-systemet RIPA bedst muligt, så borgerne og patienter kunne være helt sikre på, at det nye datacenter passede godt på deres data. Vi er derfor glade for samarbejdet med Consular, som udover at have rådgivet os, også har sørget for en hurtig og problemfri installation og implementering sammen med regionens IT-medarbejdere” fortæller en af regionens direktører.

Han fortsætter: ”Det er vores opgave at sikre en robusthed imod datatab her i regionen, ligesom at vi skal være sikret imod IT-kriminelle, som eksempelvis ransomware, og det opfylder den løsning, som vi har valgt”

Regionens datacenter er i øvrigt bygget energieffektivt, og det forventes, at der kan realiseres årlige driftsbesparelser på 2,5-3,0 mio. kr., svarende til en tilbagebetaling af investeringen over en tidshorisont på 8-10 år.