KUNDE  // Københavns Universitet

Review af eksisterende backupregelsæt

Københavns Universitet havde igennem længere tid været opmærksom på, at deres backupregelsæt på tværs af fakulteter ikke var tidssvarende, og at der med sikkerhed lå en række muligheder for at optimere og simplificere backupflowet, og derved opnå fælles forståelse og ensartethed på universitetet.

Konsulentprojekt med udgangspunkt i andre Enterprise kunder

Med udgangspunkt i lignede projekter som Consular har foretaget for andre Enterprise kunder, blev Consular tildelt opgaven at revidere det eksisterende backup regelsæt samt identificere de nødvendige ændringer, som Københavns Universitet kunne profitere af.

Efter workshops med implicerede interessenter, opfølgende møder og løbende valideringer med Københavns Universitets ledelse, blev et nyt backupregelsæt præsenteret. Backupregelsættet indeholdt en revurdering af backup services og de fem forretningsorienterede serviceniveauer, revurdering af serviceniveauer for mails, revurdering af backuppolitikker, Disaster/Recovery beskrivelse, revurdering af København Universitets lovmæssige grundlag, forholdsregler i henhold til cloud samt diverse anbefalinger.

 

"Københavns Universitet er gået fra ”arkiveringsbackup” til ”disaster/recovery backup”. Det har gjort, at vi kunne ændre længden, hvorpå vi gemmer backup fra fem år til ét år, og med vores store datamængder, vil det betyde en meget stor besparelse i DKK/øre. Den efterfølgende implementering og simplificering af backupflowet vil forhåbentlig også bevirke, at Københavns Universitet kan fjerne nødvendigheden af at bruge bånd. Vi har været glade for processen med Consular, som har hjulpet os med, at få defineret en ensartet backuppolitik, som er til gavn for hele universitetet

Steen Rydicher

// Sektionschef, Basisservices

Mere om Københavns Universitet

Drevet af intellektuel kreativitet og kritisk tænkning har Københavns Universitets forskere og studerende siden 1479 udvidet horisonter og bidraget til at bevæge verden fremad. Universitetet har med ca. 5.000 forskere og ca. 39.000 studerende i et internationalt forsknings- og studiemiljø, som ligger højt placeret på de toneangivende ranglister over verdens bedste universiteter. Københavns Universitet arbejder målrettet på at få nogle af verdens grønneste campusområder, der efterlader så lille et miljø- og klimaaftryk som muligt. Universitetet faciliterer tværgående samarbejde, har kontakt til erhvervslivet og hjælper de studerende med at finde relevante studier og projekter inden for bæredygtighed. Desuden har universitetet fokus på ligestilling og ser diversitet og mangfoldighed som en styrke.