Increased performance and simplicity

KUNDE // Danske Rederier Øget performance og simplicitet til Danske Rederier Danske Rederier stod overfor udskiftning af forældet infrastruktur i datacentret for nogle år tilbage. Udfordringerne var klassiske. For mange forskellige slags aldrende hardware, manglende patchopdateringer, softwareudløb og generelle vedligeholdelsesudfordringer. Desuden savnedes også performance og kapacitet. Danske Rederiers vigtigste valgkriterier Danske Rederiers vigtigste valgkriterier, var at investere … Read More

Review of existing backup rule sets

KUNDE  // Københavns Universitet Review af eksisterende backupregelsæt Københavns Universitet havde igennem længere tid været opmærksom på, at deres backupregelsæt på tværs af fakulteter ikke var tidssvarende, og at der med sikkerhed lå en række muligheder for at optimere og simplificere backupflowet, og derved opnå fælles forståelse og ensartethed på universitetet. Konsulentprojekt med udgangspunkt i andre … Read More

Strategy Change & Tech Refresh

KUNDE // Naviair Strategiskifte & Tech Refresh Naviair er en af de mange Enterprise kunder, som har foretaget et strategiskifte til en ”Cloud First strategi”, men samtidigt under hensyntagen til deres forretningskritiske applikationer i eget datacenter, som de ikke umiddelbart ville flytte i cloud. Naviair stod foran en tech refresh af deres eksisterende NetApp løsning, men ønskede … Read More

Disaster Recovery (D/R) procedure associated with SAP

KUNDE // Naviair Disaster Recovery (D/R) procedure i forbindelse med SAP Naviair har igennem længere tid haft en strategi om at flytte store dele af deres workload til cloud, da det giver dem nye nogle fordele. En af deres mest forretningskritiske applikationer SAP har Naviair valgt at beholde on-prem i eget datacenter. Det var i denne forbindelse, … Read More

Backup of Ramboll's VMware environment

KUNDE // Rambøll Backup af Rambølls VMware miljø Rambøll har igennem en årrække været Consular kunde på flere forskellige fronter, og da Rambøll gik i gang med at afsøge markedet for backup software til deres VMware miljø, var det naturligt at henvende sig til Consular. Udover VMware miljøet, havde Rambøll også et ønske om at udnytte de … Read More