Cases

TV2 ØST changed its outdated and costly infrastructure

TV2 ØST fik ændret forældet og omkostningstung infrastruktur

Future proofing of global transport platform

Fremtidssikring af global transportplatform

Public Service Virksomhed

Public Service Virksomhed

Increased consumption of Cloud Services

Øget forbrug af Cloud Services

Proactive operational support and reporting

Proaktiv driftsstøtte og rapportering

Backup of Ramboll's VMware environment

Backup af Rambølls VMware miljø

Requirements for significant savings in infrastructure

Krav om signifikante besparelser i infrastrukturen

Insourcing and new strategy

Insourcing og ny strategi

Cloud løsning

Cloud løsning