Cases

TV2 ØST changed its outdated and costly infrastructure

TV2 ØST fik ændret forældet og omkostningstung infrastruktur

Proactive operational support and reporting

Proaktiv driftsstøtte og rapportering

Increased consumption of Cloud Services

Øget forbrug af Cloud Services

Backup of Ramboll's VMware environment

Backup af Rambølls VMware miljø

Requirements for significant savings in infrastructure

Krav om signifikante besparelser i infrastrukturen

Insourcing and new strategy

Insourcing og ny strategi

Increased performance and simplicity

Øget performance og simplicitet

Cloud løsning

Cloud løsning

Strategy Change & Tech Refresh

Strategiskifte & Tech Refresh