Cases

Increased performance and simplicity

Øget performance og simplicitet

Strategy Change & Tech Refresh

Strategiskifte & Tech Refresh

Contemporary platform and technology boost

Tidssvarende platform og teknologiløft

Requirements for RPO/RTO

Krav til RPO/RTO

Cloud or new datacenter

Cloud eller nyt datacenter

Review of existing backup rule sets

Review af eksisterende backupregelsæt

Longtime Consular customer

Mangeårig Consular kunde

Disaster Recovery (D/R) procedure associated with SAP

Disaster Recovery (D/R) procedure i forbindelse med SAP

Reporting on 3,500 services & >50PB Storage

Rapportering på 3.500 services & >50PB Storage